Småskalig containerbaserad biogas anläggning

Vi har nu tagit fram en biogas anläggning som är skalbar från 2-6 ton industriavfall t ex fisk, slakteri frukt & grön, mat mm, med hygienisering så att slutprodukten kan användas som en kommersiell produkt som koncentrerad gödning eller del för tillverkning jordar eller/och som flytande substrat för ekologisk växthusodling.

Kapacitet 2 000 – 6 000 kg / dag (matavfall) (730 – 2 190 ton/år)
Biogas produktion ~ 300 – 900 m3 / dag (110 – 328 MW / år)
Termisk uttag bara från gaspanna ~ 2 100 – 6 300 kWh / dag (767 – 2 300 MW / år)

Alternativ (värden för gaspanna 0 kWh / dag med siffror nedan)

Elektrisk uttag CHP ~ 400 – 1 300 kWh / day (146 – 475 MW / år)
Termisk uttag CHP ~ 1 000 – 3 000 kWh / day (365 – 1 095 MW / år)

Vi kan leverera anläggningen med en unik och hållbar CHP lösning för tillverkning av el, värme samt koldioxid för ekologiska odlingar i växthus med nästan 100% avkastning på omvandlad energi.

För mer information: www.cleanergy.com

Läs mer i vår PDFDenna anläggning klarar 4 ton grönsaker, sallader, kryddor mm per dygn.

För mera information om våra lösningar kontakta oss via mail: info@ecsab.com eller ring Mats Tuvesson på kontoret +46 (0)171 414185 eller mobilen +46 (0)703-848400.

Vi hjälper också gärna till med följande för att underlätta ert arbete:

- med att söka bidrag för er investering
- med tillståndsansökningar som krävs
- med utbildningar som krävs

Utöver detta är vi behjälpliga med övriga frågeställningar och ger goda råd inför planerad investering.