En annan viktig utgångspunkt för ECSAB är att minimera miljöutsläpp. Anläggningarna är slutna och automatiserade till hög grad. Anläggningens verksamhet ger inga utsläpp varken till ytvatten eller grundvatten. Trumkompostering generar en slutprodukt som är mycket hygienisk och varken orsakar sjukdomar eller lockar skadedjur.

I gamla komposteringsanläggningar var lukt många gånger det mest störande för omgivningen. Genom noggrann forskning har ECSAB hittat lösningen till problemet och QuantorXL® Trumkompostering är i princip luktfria.

Dålig lukt minimeras genom att undvika diffusa emissioner, och att sköta komposterings-
processen optimalt (aerobiska förhållanden och tillräckligt lång uppehållstid i trumman),
samt genom lämplig hantering av kompostmassans mognad.

ECSAB har utvecklat effektiva luktrengöringssystem, om behov finns.
- Vattenbaserad rening
- Ozonhantering = Odoratus system
- Biofilter

Våra testade lösningar är lämpade även för rengöring av andra typer av luktgaser, t.ex från
större svingårdar eller hönsgårdar. Om ni har några frågor eller vill ha mera information,
hjälper vi er gärna.

Läs mer odörreduktion, vattenburen rening (PDF)
Läs mer odörreduktion, luftrening ozon, biofilter (PDF)
Läs om forskningsunderlaget Kontrollerad trumkompostering med liten klimatpåverkan (PDF) som utfördes på två trumanläggningar utfört av JTI (Jordbruks Tekniska institutet, nu kallad RI.SE) på uppdrag av JV (Jordbruksverket).