Småskalig containerbaserad vattenreningsanläggning som klara lakvatten från avfallsanläggningar med den senaste MBR-tekniken för minskat underhåll och kostnad där reningsgraden är så god att vi kan släppa ut det renade vattnet i naturen. Kan byggas anpassas med en ytterligare container för att klara att behandla avfall från 3-kammar brunnar med ev tippgrop om önskas (gråskuggad container).

Vi kan bygga anläggningar som hanterar 20-200 m3 per dygn efter kundens behov. För att veta vår kunds behov behövs volym lakvatten/år, analys på lakvattnet samt värdena på vattnet som skall släppas ut enligt lokalt gällande regler.Läs mer i vår PDF

Denna anläggning kan hantera upp till 100 m3 per dygn (gröna containrar).

För mer information om våra lösningar kontakta oss via mail: info@ecsab.com eller ring Mats Tuvesson på kontoret +46 (0)171 414185 eller mobilen +46 (0)703-848400.

Vi hjälper också gärna till med följande för att underlätta ert arbete:

- med att söka bidrag för er investering
- med tillståndsansökningar som krävs
- med utbildningar som krävs

Utöver detta är vi behjälpliga med övriga frågeställningar och ger goda råd inför planerad investering.