ECSAB grundades 2006 och samma år köptes patent och rättigheter för trumkompostering från det finska företaget Rumen Oy. Teknologin och systemet har sedan  fortsatt att utvecklas och uppfyllde 2009 jordbruksverkets krav för systemgodkännande. Tillsammans med Rumen Oy har över 100 trumkomposterings-anläggningar levererats och driftsatts i Finland och Sverige.

QuantorXL® Trumkompostering från ECSAB löser moderna krav på avfallshantering, återvinning och kompostering av slam från vattenreningsverk, biogas- och kommunala avfallsanläggningar, fiskindustri, lantbruk, stuterier, päls- och fjäderfarmar, ridskolor och travanläggningar m.m. ECSAB erbjuder högkvalitativ, beprövad och hållbar avfallshanteringsteknologi.

Behovet av denna teknik är stort och växer. Vår vision är att ha ytterligare 100 QuantorXL® anläggningar i drift inom några år!

Vi på ECSAB har kunskapen som skapar trygghet för kunden.


Vårt kontor hos systerföretaget RS Produkter

Vi på ECSAB – kontaktuppgifter

Besöksadress:
Härkeberga Ekeby 21
745 96 Enköping


Mats Tuvesson
Verkställande direktör,
Sälj- och Marknadutveckling
mats.tuvesson@ecsab.com
+46 (0)70 384 84 00


Rainer Ström
Styrelseordförande
rainer.strom@ecsab.com
+46 (0)70 335 21 27


ECSAB Asia Technologies Limited
Plaza 1 489 Hennessy RD
Causeway Bay
HONGKONG

Contact: Alfred Chong
E-mail: alfred.chong@ecsab.com
Phone: +852-562 86560, +86-147 14312461

Nasir Baig
E-mail: nasir.baig@ecsab.com
Phone: +46 7060 44 67 19

 

Ni kan även kontakta oss på e-post info@ecsab.com,
växelnummer 0171-41 41 85 eller
fax 0171-41 41 90

Hitta till oss