Effektiv komposteringsprocess
Enligt en rapport från Avfall Sverige gjord 2005 betraktas komposteringsprocessen som helhet ofta mer som materialhantering än som en nedbrytningsprocess. Man drar i rapporten slutsatsen att det sannolikt finns vinster att göra genom att utveckla ett mer genomgripande processtänkande i branschen, för att optimera komposteringen och nå en högre effektivitet.*

QuantorXL® Trumkompostering är just en sådan processinriktad form av kompostering.   Det handlar inte bara om kvantitet utan lika mycket om kvalitet. Man får möjlighet att styra processen i ett slutet system och kan snabbt få fram en högklassig slutprodukt.Andra metoder såsom öppen strängkompostering ger inte alls samma möjligheter att kontrollera och garantera en homogen slutprodukt. Lösningar som syftar till att styra processen bättre såsom box- eller tunnelkompostering kräver istället ofta storskalighet och höga investeringar. Problem med lukt gör också att många komposteringsanläggningar lokaliseras relativt avlägset.

Effektiv storlek
QuantorXL® är utformad för att uppnå en viss storskalighet och effektivitet i driften, men på en nivå med rimlig investering och begränsat uppsamlingsområde för avfallet. Den helt slutna nedbrytningsprocessen minimerar problem med lukt, vilket gör det möjligt att placera anläggningen relativt nära tätort. Dessa faktorer betyder att man kan hålla nere kostsamma transporter och därmed också slippa en negativ miljöpåverkan. Godkännandet för alla typer av avfall medför att man kan erbjuda en helhetslösning för avfall i ett visst område och undvika parallella, och därmed ineffektiva, system för hanteringen.

Dubbla intäktskällor
Vid kompostering  med QuantorXL® kan man räkna på intäkter från två håll. Dels från avgifter som erläggs av de som lämnar avfall och dels från försäljningen av den färdiga kompostprodukten. Eftersom man inte behöver tacka nej till något avfall kan man utnyttja sin fulla kapacitet.  Den producerade kompostjorden är helt hygieniserad och får säljas fritt på marknaden som jordförbättringsmedel för planterings- och anläggningsjord. Det kommersiella värdet på slutprodukten kan därmed öka betydligt.