Bioavfall  omfattar alla typer av organiskt avfall från hushåll och industri. Exempelvis:

– Matavfall som kommunerna samlar in från hushållen
– Restaurangavfall
– Grönsaksavfall från handeln
– Slakteri- och fiskavfall
– Restmaterial från livsmedelsproduktion

Om man driver en verksamhet som generar mycket bioavfall kan QuantorXL® trumkompostering vara ett lönsamt alternativ. Istället för att betala höga avgifter för att bli av med sitt avfall kan man vända det till en resurs som skapar intäkter. Den slutna processen i QuantorXL® minimerar problem med lukt och skadedjur, vilket är betydelsefullt för att erhålla nödvändiga tillstånd i tätortsnära områden.

Idag går merparten av kommunernas bioavfall till biogasproduktion och investeringar har gjorts i stora, effektiva anläggningar. Ibland medför det dock ökade transporter, ofta över kommungränser. Samtidigt komposteras park- och trädgårdsavfall som inte lämpar sig för biogasframställning.
Trumkompostering är en komplett behandlingsmetod för allt bioavfall och kan vara ett alternativ för små samhällen, eller till exempel enskilda, isolerat belägna hotellanläggningar. Med QuantorXL® trumkompostering kan man lokalt på platsen ta hand om både hushållsavfall, trädgårdsavfall, avloppsslam etc. och skapa en miljömässigt hållbar helhetslösning.


Läs mer om QuantorXL® och hur det fungerar i praktiken