D.A Mattsson AB

(2021)

Det glädjer oss att vi ska få leverera en första QuantorXL trumkomposteringsanläggning till D.A Mattssons återvinningsanläggning i Upplands Väsby, norr om Stockholm.

Green Soil Bergslagen AB

(2020)

Det glädjer oss att få leverera en andra QuantorXL trumkomposteringsanläggning som kommer att installeras vid Alfta utanför Bollnäs för slam och hästgödsel mm. Denna anläggning har fokus varit i att bygga ytterområdena i nivåer vilket främjar för hantering av flödena.

Hummeltorp Sverige AB

(2019)

Det är med glädje vi nu kommer att leverera den första QuantorXL trumkomposteringsanläggningen för hästgödsel. Anläggningen kommer också att kompletteras med värmeåtervinningssystem (för 2 st trummor) för uppvärmning av kontor och verkstad samt varmvatten.

Kungliga Djurgårdens Förvaltning

(2018)

Vi har fått äran att sätta upp en QuantorXL trumkomposteringsanläggning innanför tullarna i norra Stockholm för att hygienisera/kompostera hästgödsel från stallar i Stockholm för hovets, polisens, militärens samt privata hästar.

Ålandskomposten

(2017)

Det är med glädje att vi nu kommer att få leverera en komplett anläggning innehållande trumkompostering för hushållsavfall och kross/pump anläggning för slakt- och fiskavfall, värmeväxlar system för varm luft/ånga från trumman till att värma lakvatten som sedan renas i vår vattenreningsanläggning.

Låg energiförbrukning med ca 25 000 kWh/år och återvinning av processenergi motsvarande ca 100 000 kWh/år.

MEWAB i Karlstad

(2017)

En uppdaterad ånghygieniseringsanläggning ”QuantorSX” hygieniserar koncentrerat hönsgödsel enligt gällande EU-krav.

Klöverbergsgården i Luleå

(2016)

En uppdaterad ånghygieniseringsanläggning ”QuantorSX” hygieniserar koncentrerat hönsgödsel enligt gällande EU-krav.

Rölunda Produkter i Forsbacka

(2015)

En nyutvecklad mindre ånghygieniseringsanläggning ”QuantorSteam” hygieniserar koncentrerat hönsgödsel enligt gällande EU-krav.

Wiggeby Gård

(2013)

Wiggeby Gård på Ekerö hygieniserar framförallt hästgödsel i sin QuantorXL® anläggning. Genom att komplettera processen med en förkompostering under tak kan man öka genomströmningen och höja den totala kapaciteten för anläggningen.

Mellby Gård

(2011)

Första storskaliga komposteringen av svingödsel i drift.

Rölunda Produkter

(2009)

Kompostering för häst- och kogödsel samt grönsaksavfall.
En Quantortrumma i anläggningen behandlar ca. 15.000 m³/år.

Enköping, Högby gård

(2009)

Tre Quantortrummor för hästgödsel.

Heinola, Finland

(2009)

Två Quantortrummor för rötslam.