Kungliga Djurgårdens Förvaltning

(2018)

Vi har fått äran att sätta upp en QuantorXL trumkomposteringsanläggning innanför tullarna i norra Stockholm för att hygienisera/kompostera hästgödsel från stallar i Stockholm för hovets, polisens, militärens samt privata hästar.

Ålandskomposten

(2017)

Det är med glädje att vi nu kommer att få leverera en komplett anläggning innehållande trumkompostering för hushållsavfall och kross/pump anläggning för slakt- och fiskavfall, värmeväxlar system för varm luft/ånga från trumman till att värma lakvatten som sedan renas i vår vattenreningsanläggning.

Låg energiförbrukning med ca 25 000 kWh/år och återvinning av processenergi motsvarande ca 100 000 kWh/år.

MEWAB i Karlstad

(2017)

En uppdaterad ånghygieniseringsanläggning ”QuantorSX” hygieniserar koncentrerat hönsgödsel enligt gällande EU-krav.

Klöverbergsgården i Luleå

(2016)

En uppdaterad ånghygieniseringsanläggning ”QuantorSX” hygieniserar koncentrerat hönsgödsel enligt gällande EU-krav.

Rölunda Produkter i Forsbacka

(2015)

En nyutvecklad mindre ånghygieniseringsanläggning ”QuantorSteam” hygieniserar koncentrerat hönsgödsel enligt gällande EU-krav.

Wiggeby Gård

(2013)

Wiggeby Gård på Ekerö hygieniserar framförallt hästgödsel i sin QuantorXL® anläggning. Genom att komplettera processen med en förkompostering under tak kan man öka genomströmningen och höja den totala kapaciteten för anläggningen.

Mellby Gård

(2011)

Första storskaliga komposteringen av svingödsel i drift.

Rölunda Produkter

(2009)

Kompostering för häst- och kogödsel samt grönsaksavfall.
En Quantortrumma i anläggningen behandlar ca. 15.000 m³/år.

Enköping, Högby gård

(2009)

Tre Quantortrummor för hästgödsel.

Heinola, Finland

(2009)

Två Quantortrummor för rötslam.