meny
  
 

Har du egen djurproduktion och vill öka värdet på din fastgödsel?

 

Det blir allt vanligare att separera ut den fasta fraktionen i gödsel, främst för djurgårdar med höga fosforklasser. Huvuddelen av fosforn koncentreras i den fasta delen medan kvävet i den flytande fraktionen kan tas tillvara i den egna växtodlingen. Det innebär att du får lägre spridningskostnader då du kan sprida stora mängder nära gårdscentrat utan att fosforbehovet överskrids. Den flytande fraktionen tränger också snabbare ner i marken än vanlig flytgödsel, vilket minskar luktproblem och ammoniakförluster vid spridning.
 
Genom systemgodkänd gödselkompostering kan du nu dessutom skapa ett kommersiellt värde på den fasta fraktionen och sälja den som näringsrik kompostjord. För att skapa en materialblandning som går att kompostera måste man tillsätta strukturmaterial, vilket kan bestå av till exempel olika kombinationer av hästgödsel, djupströbäddar från suggor, halm, torv, spån, etc.
 
I syfte att öka lönsamheten är det förstås önskvärt att ta emot externt avfall mot avgift, som kan ingå i komposteringsprocessen. Du får därmed en intäktskälla som kompletterar försäljningen av slutprodukten. Man bör då sträva efter att hitta avfall som även samtidigt fungerar som strukturmaterial, exempelvis hästgödsel eller parkavfall.
 
Vi utreder just nu möjligheterna att efter trycksterilisering kunna kompostera kadaver.

Läs mer om QuantorXL®, hur det fungerar och om godkännandet för gödsel


  
 


   

 
Företaget Lönsamhet i avfallet Trumkompostering - Quantor XL Avfallstyper Ånghygienisering - Quantor SX Biogas - Quantor M Vattenrening - Quantor SL Miljö Nyheter Referenser In English Svenska