meny
  
 

Kapacitet - Kontinuerligt flöde ger effektiv kompostering

 

Kvantitet, men med bibehållen kvalitet
För att få effektivitet i kommersiell kompostering måste man uppnå en viss storskalighet.   I system  med alltför stora avfallsmassor hamnar dock fokus lätt på själva hanteringen och mindre på kontroll av processen och att skapa en bra slutprodukt. Med QuantorXL® sker själva processen i en sluten behållare, under full kontroll. QuantorXL® har en trumvolym på 125 m³ vilket är optimalt för att uppnå rätt flöde och tid i trumma, så att bästa villkor för komposteringsprocessen uppnås.

En eller flera trummor!

Behandlingskapacitet för QuantorXL® varierar med materialet. För exempelvis stallgödsel är den ca 10 000 m³ per år, medan andra avfallstyper kan kräva mer tid i trumman, vilket ger lägre total kapacitet. Vid behov av större volymer kan en anläggning ha flera parallella trummor, och en befintlig anläggning kan lätt kompletteras med ytterligare trummor.

Enkelhet i hanteringen >>>Hur går det till?
Komposteringsprocessen inleds av att syrekrävande mikrober alstrar värme. Värmeanpassade mikrober tillkommer då och står för själva nedbrytningen av materialet. Vid rätt samman-satt blandning av avfall hålls temperaturen i QuantorXL® mellan 52-70°C. Då är nedbrytningshastigheten som störst och de aktiva mikroberna verkar så effektivt som möjligt utan avbrott. Vid denna temperatur dör mikroorganismer som inte är värmeanpassade, bland annat patogener och parasiter. Dessutom avtar grobarheten hos ogräsfrön.

Komposteringsprocessen i QuantorXL® kräver ingen tillskottsvärme, men rotationen och tillhörande mekanik kräver viss energi. En trummas elbehov uppgår dock till endast cirka 20 000 kWh vid kontinuerlig drift under ett år. Samtidigt utgör överskottsvärmen från komposteringen i en trumma cirka 100 000 kWh per år vid optimal process. Denna värme skulle kunna återvinnas och användas till att värma upp närliggande bebyggelse.

  
 

Företaget Lönsamhet i avfallet Trumkompostering - Quantor XL Avfallstyper Ånghygienisering - Quantor SX Biogas - Quantor M Vattenrening - Quantor SL Miljö Nyheter Referenser In English Svenska