meny
  
 

Stallgödsel


 
 

QuantorXL är den första kommersiella metoden som är systemgodkänd för att kompostera gödsel. Godkännandet är inte bara en trygghet i sig, utan skapar en kommersiell potential för din gödsel. Kalkylen för en investering är mycket bra och ser långsiktigt bara ännu mer positiv ut. Jordproducenter köper idag ibland hygieniserad gödselråvara från utlandet men efterfrågan på godkänd, lokalproducerad, näringsrik gödselkompost för plantjord ökar.

Genom en effektiv gödselhantering och kontinuerlig komposteringsprocess minskar du problem med bland annat lukt och näringsläckage. Du behöver inte mellanlagra obehandlad gödsel utan skapar ett bekvämt flöde. En totallösning för din gödselhantering som är både lönsam och långsiktigt hållbar för miljön.


Läs vidare om du är:


Hästföretagare

Lantbrukare/Djurproducent


  
 


   

 
Företaget Lönsamhet i avfallet Trumkompostering - Quantor XL Avfallstyper Ånghygienisering - Quantor SX Biogas - Quantor M Vattenrening - Quantor SL Miljö Nyheter Referenser In English Svenska