meny
  
 

Nyheter


 
 

2018-02-07  Kungliga Djurgårdens Förvaltning
Vi har nu fått äran att sätta upp en QuantorXL trumkomposteringsanläggning innanför tullarna i norra Stockholm för att hygienisera/kompostera hästgödsel från stallar i Stockholm för hovets, polisens, militärens samt privata hästar.


 
       
 

2017-09-05 Ålandskomposten köper ”QuantorXL®” trumkompostering
Det är med glädje att vi nu kommer att få leverera en komplett anläggning innehållande trumkompostering för hushållsavfall och kross/pump anläggning för slakt- och fiskavfall, värmeväxlar system för varm luft/ånga från trumman till att värma lakvatten som sedan renas i vår vattenreningsanläggning.

Låg energiförbrukning med ca 25 000 kWh/år och återvinning av processenergi motsvarande ca 100 000 kWh/år.


 
       
 

2017-04-06 MEWAB i Karlstad är nu igång
En uppdaterad ånghygieniseringsanläggning ”QuantorSX” hygieniserar koncentrerat hönsgödsel enligt gällande EU-krav.


 
       
 

2016-11-20 Klöverbergsgården i Luleå är nu igång
En uppdaterad ånghygieniseringsanläggning ”QuantorSX” hygieniserar koncentrerat hönsgödsel enligt gällande EU-krav.


 
       
 

2015-01-09 Rölunda Produkters nya anläggning i Forsbacka är nu igång
En nyutvecklad mindre ånghygieniseringsanläggning ”QuantorSteam” hygieniserar koncentrerat hönsgödsel enligt gällande EU-krav.


 
       
 

2014-05-15 Landsbygdsministern informeras om hygienisering
Vid en informationsdag på Kungliga Djurgårdens Förvaltning presenterade ECSAB vår teknik som planeras att användas för att behandla gödsel från Förvaltningens hästar och andra djur. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson deltog och vi påminde honom, och alla andra, om hur viktigt det är att kräva att godkända metoder, som QuantorXL®, används för att hygienisera gödsel.

 
       
 

2014-01-15 Hygienisering av hönsgödsel
ECSAB har under hösten tillsammans med kund utvecklat och testat en anläggning för hygienisering av hönsgödsel. Då hönsgödsel är svårt att kompostera tillförs extern värme för att nå den temperatur som krävs. Vi arbetar nu vidare på en mer storskalig lösning baserad på QuantorXL® roterande trumma.

 
       
 

2014-01-01 Kompostering av slam påbörjad
Anläggningen i Avesta är nu i drift och naturgödsel samkomposteras med slam. Mottaget slam har haft för hög fukthalt och åtgärder vidtages nu av aktuell kommun för att sänka fukthalten. Intresset för möjligheten att hygienisera slam är mycket stor och blir än mer aktuell i och med Naturvårdsverkets förslag till Hållbar återföring av fosfor.

 
       
 

2013-11-30 Forskningsprojekt med JTI
JTI - Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik har inlett ett forskningsprojekt kallat "Kontrollerad kompostering med liten klimatverkan". Mätningar kommer att göras på två av våra trumkomposteringsanläggningar för att mäta luftutsläpp av kväve. Syftet är att vidareutveckla vår godkända metod för ytterligare minimerad klimatpåverkan och energieffektivisering.

 
       
 

2013-10-20 Ny Trumma i Avesta
Vi har levererat en komplett QuantorXL® anläggning till Avesta för samkompostering av gödsel och slam. Installation är klar och testkörning pågår. Flera kommuner är intresserade av möjligheten att lämna sitt avloppsslam från reningsverk till anläggningen.

 
       
 

2013-06-13 Rapport om teknologi för hanteringen av stallgödsel
Erik Sindhöj och Lena Rodhe har för Baltic Forum for Innovative Technologies for Sustainable Manure Managements räkning skrivit en rapport (engelska) som heter Examples of Implementing Manure Processing Technology at Farm Level.

Läs rapporten (pdf)

 
       
 

2013-03-13 Förkompostering under tak på Wiggeby Gård
Wiggeby Gård på Ekerö (se bild) är sedan en tid igång med sin QuantorXL® anläggning och hygieniserar framförallt hästgödsel. Genom att komplettera processen med en förkompostering under tak kan man öka genomströmningen och höja den totala kapaciteten för anläggningen.

   
       
 

2012-07-07 Anläggning för att kompostera avloppsslam tillsammans med hästgödsel
Projektering pågår för anläggning i Mellansverige där QuantorXL® ska användas för att kompostera avloppsslam från kommuner. Hästgödsel kommer att användas som strukturmaterial för att effektivisera processen. Ett mycket spännande projekt där man kan ta hand om två svåra avfallstyper samtidigt!

 
       
 

2012-07-03 Allt viktigare med systemgodkänd metod
Intresset för kompostering av gödsel växer och antalet förfrågningar ökar runtom i landet i takt med att fler söker godkända metoder för att ta hand om hästgödsel. Både Jordbruksverket och Avfall Sverige anger trumkompostering som godkänd metod på sina respektive hemsidor:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/produkterfrandjur/anlaggningar
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/biologisk-aatervinning/kompostering/  

 
       
 

2012-06-13 Wiggeby Gård köper en QuantorXL® anläggning
ECSAB är stolta att Wiggeby Gård väljer att utöka sin verksamhet med QuantorXL® Trumkompostering. Gården, på Färingsö utanför Stockholm, utsågs till 2010 års Östersjöbonde av Världsnaturfonden - ”Baltic Sea Farmer of the Year Award 2010”. Man driver 600 hektar med inriktning på växtodling, spannmål, oljeväxter och storskalig kompostering av hästgödsel. Wiggeby visar att ett modernt konventionellt jordbruk kan bedrivas miljövänligt.

 
       
 

2012-04-13 TV-reportage om trumkompostering i Rölunda, SVT ABC-Nytt
Bröderna Nobel i Rölunda berättar om sin jordtillverkning och visar sin QuantorXL® Trumkompostering av gödsel.
svtplay.se/v/2771742/jord_pa_sack_fran_balsta_en_succe

 
       
 

2012-02-14 Trumkompostering i artikel om hästgödsel
Tidningen Avfall & Miljö, nr 1 2012, har en artikel om hantering av hästgödsel:
”- Man får välja vilken kompostering man vill. Men man ska kunna visa att allt material kommer upp i 52°C i 13 timmar, eller 70°C i en timme, säger Sofie Gredegård (Jordbruksverket). Hon nämner trumkomposteringen i Rölunda som ett godkänt exempel. ”
Läs hela artikeln (sidan 9):
np.netpublicator.com/netpublication/n35874514

 
       
 

2012-02-06 Ansöker om forskningsanslag med SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
ECSAB i samarbete med SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ansöker om bidrag från Vinnova för att inleda ett forskningsprojekt kring värmeåtervinning från överskottsvärmen från QuantorXL® Trumkompostering.

 
       
 

2011-11-20 Mellby Gård först ut i Skåne
QuantorXL® komposteringsanläggning mekaniskt färdiginstallerat hos Rune Andersson på Mellby Gård Lantbruks AB i Skåne. Driftsstart och testkörning pågår för fullt med grisgödsel från gården.

 
       
 

2011-11-10 QuantorXL® med i Baltic Manure
QuantorXL® Trumkompostering upptagen som innovativ teknik i EU’s flaggskeppsprojekt Baltic Manure, som arbetar för en bättre gödselhantering i länderna kring Östersjön. ECSAB deltar i samband med detta på ett match-making seminarium på POLEKO i Polen 23/11.

 
       
 

2011-05-25 Mellby Gård Lantbruks AB ny anläggning under hösten 2011
Arbetet är igång för fullt med produktionen av den nya anläggningen till Mellby Gård.

 
       
 

2011-01-10 Nya projekt i Stockholm och Skåne
Just nu arbetar vi med två projekt parallellt med tillståndsprövning hos Länstyrelsen.

 
       
  2009-08-12 Landshövding Anders Björck inviger 20 augusti
Rölunda Gård – Sveriges första godkända komposteringsanläggning för animaliska biprodukter invigs officiellt den 20 augusti.
 
       
  2009-05-10 Jordbruksverket godkänner Sveriges första komposteringsanläggning
Sveriges första godkända komposteringsanläggning för animaliska biprodukter står nu klar på Rölunda gård norr om Bålsta i Uppland. Systemet bygger på en helt unik komposteringsteknik - den enda i sitt slag. Tekniken med kompostering i sluten trumma har utvecklats för att uppfylla både EU:s normer och av Jordbruksverket ställda krav för systemgodkännande.
 
       
 

2009-01-20 Rölunda - ny anläggning i drift i Mälardalen
Nu är den första anläggningen i full drift hos Rölunda Produkter AB. ECS har under hösten och vintern testört anläggningen och nu är anläggningen i full drift.
"– En till två lastbilar om dagen kan nu hämta en fullvärdig kompostprodukt till vidare förädling och uppblandning till planteringsgjord" - berättar Magnus Nobel, på Rölunda Produkter.

   
       
 

2009-01-01 Jordbruksministern besöker ECS AB
Under vårt utvecklingarbete med den första prototypanläggningen fick vi besök av Jordbruksmiinister Eskil Erlandsson. Bilden är hämtad ur artikel i Uppsala Nya Tidning.

   
       
Företaget Lönsamhet i avfallet Trumkompostering - Quantor XL Avfallstyper Ånghygienisering - Quantor SX Biogas - Quantor M Vattenrening - Quantor SL Miljö Nyheter Referenser In English Svenska