meny
  
 

Är du hästföretagare som söker en lösning för att bli av med din stallgödsel?

 

I Sverige finns idag runt 360,000 hästar, varav en allt större andel i tätortsnära områden där gödselhanteringen inte alltid är lätt att lösa. Samtidigt har skärpta EU-krav på behandling av gödsel gjort att många avfallsanläggningar under de senaste åren slutat ta emot gödsel. Resultatet är att många idag står utan en fungerande lösning eller tvingas acceptera höga kostnader. Enligt en beräkning gjord för ridskolor i Göteborg kostar det upp till 3000 kr per häst och år att bli av med gödseln.

Genom systemgodkänd gödselkompostering kan du nu istället skapa intäkter från din hästgödsel. En QuantorXL® komposteringsanläggning kan behandla gödsel från mer än 500 hästar. Slå dig ihop med några andra hästföretagare i trakten, lantbrukare eller avfallsföretag, och tjäna pengar tillsammans.

Hästgödsel lämpar sig otroligt väl för kompostering tack vare lämpliga mikrober och att den också innehåller strömaterial. Det gör komposteringsprocessen mycket effektiv och leder till en högkvalitativ slutprodukt. Hästgödselns karaktär gör den däremot exempelvis mindre intressant att sprida som gödning eller använda som råvara vid rötning till biogas.


Läs mer om QuantorXL®, hur det fungerar och om godkännandet för gödsel  
 


   

 
Företaget Lönsamhet i avfallet Trumkompostering - Quantor XL Avfallstyper Ånghygienisering - Quantor SX Biogas - Quantor M Vattenrening - Quantor SL Miljö Nyheter Referenser In English Svenska