meny
  
 

Första systemgodkända metoden - Full hygienisering av gödsel m.m.

 

Alla patogener och parasiter dör vid hög temperatur

QuantorXL® Trumkompostering är den första metoden som är godkänd av Jordbruksverket för kompostering av stallgödsel enligt EU’s förordning för animaliska biprodukter enligt gällande valideringsmetod. Detta är i dagsläget den hårdast reglerade avfallstypen.

En mängd parametrar i systemet beaktas men det mest avgörande kravet gäller hygieniseringen, det vill säga fullständig avdödning av möjliga patogener och parasiter. Metoden har validerats för att klara detta då allt material i trumman uppnår en temperatur av minst 52°C i minst 13 timmar utan avbrott.

Varför klarar QuantorXL® kraven?

Utmaningen med att uppnå en högkvalitativ kompostering ligger framförallt i att uppfylla tre nyckelbehov, som effektivt tillgodoses med QuantorXL® i den roterande, slutna komposttrumman:

1. Syretillgången är god under hela processen och i hela kompostmassan.
2. Blandningen av materialet är effektiv och ger en optimal fördelning av aktiva mikroorganismer, samt underlättar syresättningen ytterligare.
3. Temperaturen kan kontrolleras och hållas på önskad nivå, utan kalla zoner.

Tack vare den effektiva processen finns heller inget krav avseende viss partikelstorlek, vilket är vanligt för andra metoder och då medför mycket extra bearbetning.Vilka fördelar ger godkännandet?

QuantorXL® komposteringsanläggning är systemgodkänd och certifierad. Allt som behöver göras är att få hanteringen och anläggningen omkring godkänd. Man kan då ta emot alla typer av organiskt material för kompostering och behöver inte avstå från något avfall, som exempelvis stallgödsel, utan har en komplett lösning. Olika typer av material kan blandas enligt egna önskemål för att ge en optimal process och slutprodukt. Näringsrika material kan, och bör ingå, för att ge kompostjorden ett så bra värde som möjligt.Flexibilitet ökar möjligheterna >>>

Företaget Lönsamhet i avfallet Trumkompostering - Quantor XL Avfallstyper Ånghygienisering - Quantor SX Biogas - Quantor M Vattenrening - Quantor SL Miljö Nyheter Referenser In English Svenska