meny
  
 

Flexibilitet ökar möjligheterna - Klarar gödsel, slam och allt annat organiskt avfall

 

Kompostera allt och kombinera fritt

Den unika patenterade tekniken i QuantorXL® Trumkompostering kontrollerar, styr och förstärker naturens egen metod. Det ger förmågan att processa svåra och reglerade avfall, såsom gödsel och avloppsslam och uppnå godkänd hygienisering. Möjligheten att kunna kompostera alla olika typer och kombinationer av organiskt avfall gör QuantorXL® extremt flexibel. Den kan till exempel användas för att kompostera:

- Stallgödsel från alla typer av djur
- Avlopps- och rötslam
- Grönsaksavfall m.m. från handeln
- Bioavfall från hushåll och restaurangnäring
- Rester från fiskindustri

Kapacitet - Kontinuerligt flöde ger effektiv kompostering >>>QuantorXL® är en intressant lösning för en rad aktörer:

- Hästföretagare och ridsportsanläggningar
- Lantbruk med storskalig djurproduktion.
- Enskilda entreprenörer som ser en möjlighet att skapa intäkter genom att först ta emot avfall från till exempel livsmedelsgrossister eller stall i tätortsområden, och sedan också kunna sälja slutprodukten.
- Kommuner som idag inte har en fullgod hantering av allt avfall, eller tvingas nyttja anläggningar på annan ort med onödiga transporter som följd.
- Befintliga komposteringsanläggningar som inte har godkända system för alla typer av avfall. QuantorXL® kan då integreras med nuvarande system för en snabb initial hygienisering, eller användas för relevanta delar av avfallet.
- Renhållningsföretag som vill utöka sin verksamhet.
- Jordförädlingsföretag som vill trygga tillgång och kontroll över en viktig råvara.
- Biogasanläggningar som vill ha komplement för svåra avfall eller vid driftstörningar
  
 


Företaget Lönsamhet i avfallet Trumkompostering - Quantor XL Avfallstyper Ånghygienisering - Quantor SX Biogas - Quantor M Vattenrening - Quantor SL Miljö Nyheter Referenser In English Svenska