meny
  
 

Enkelhet i hanteringen - Automatiserad, standardiserad process

 

En anläggning med QuantorXL® Trumkompost är helt automatiserad och består av mottagningsbehållare för avfall och strukturmaterial, ett färdigt in- och utmatningssystem samt komposteringstrumman. Processen sker i ett jämnt flöde och alltså inte satsvis. Arbetsinsatsen begränsas till i genomsnitt en timme dagligen för påfyllnad, och i samband med att avfallet tas emot och blandas upp med strukturmaterial (t ex torv- och flis) och fukthalten kontrolleras.
Förhanteringens omfattning avgörs av slutproduktens önskade sammansättning och användning. Själva komposteringen sker i trumman som är isolerad och väl ventilerad. Inga tillsatser av kemikalier eller annan materia krävs.

Anläggningen är driftsäker och lätt att sköta, och processen kan enkelt övervakas och kompletteras med fjärrstyrning. Tack vare automatiseringen behöver ingen personal arbeta med materialet under själva komposteringen!

Värmen i trumman uppgår till 52-70°C beroende på kompostmaterialets sammansättning. Tiden i trumman avgörs av avfallstypen, där exempelvis hästgödsel går att processa relativt fort medan andra avfallsstyper kan kräva längre tid. Det beror också på om man främst önskar en snabb hygienisering av materialet  eller väljer att låta en större del av den totala processen ske i trumman.

Materialet bryts ned till en ren kompostprodukt som är fri från skadliga bakterier, virus, ogräs och lukt. Bruttovolymen på den tillförda mängden har under tiden minskat till cirka 70 procent. Komposten får sedan eftermogna i en till sex månader innan det används för vidareförädling.Företaget Lönsamhet i avfallet Trumkompostering - Quantor XL Avfallstyper Ånghygienisering - Quantor SX Biogas - Quantor M Vattenrening - Quantor SL Miljö Nyheter Referenser In English Svenska