meny
  
 

Lösningar för alla behov
- erfarenhet och kunnande ger trygghet för kundenStyrsystem utformas och uppdateras efter kundens behov


Inmatningssystem designas efter förutsättningarna på platsen
 

QuantorXL® är en standardiserad enhet som omfattar den roterande komposttrumman, mottagningscontainer och in- och utmatningssystem. Den levereras monterad och driftklar, av oss på European Composting System AB – ECSAB.

Behov, användningsområde och förhållanden kring anläggningen kan skilja sig mycket mellan olika kunder. Vi har bred kunskap och förståelse för de behov och frågeställningar som omger planering och investeringsbeslut i en komposteringsanläggning. Vi har allt tekniskt kunnande inom företaget vilket gör att vi tillsammans med kunden utformar en tillämpning som fungerar i praktiken, under de förutsättningar som gäller.

ECSAB jobbar tillsammans med varje kund genom hela projektet, exempelvis med:

- Investeringskalkyler
- Planering av bästa helhetslösning
- Ritningar som baseras på befintliga eller planerade byggnader
- Rådgivning vid tillståndsansökan
- Leverans och installation
- Driftsstart för att säkerställa fungerande process
- Utbildning och löpande konsultation
- After sales support
- Uppdatering av styrsystem (PLC) vid behovFöretaget Lönsamhet i avfallet Trumkompostering - Quantor XL Avfallstyper Ånghygienisering - Quantor SX Biogas - Quantor M Vattenrening - Quantor SL Miljö Nyheter Referenser In English Svenska