ECS AB – Första systemgodkända metoden för kompostering av gödsel!

European Composting Systems AB är ett svenskt företag specialiserat på trumkompostering. Vårt mål är att förvandla avfallet till en lönsam resurs. QuantorXL® är den första kommersiella metoden i Sverige som är godkänd av Jordbruksverket för kompostering av gödsel, enligt EU's förordning för animaliska biprodukter.
Quantor är en helhetslösning där vi tagit fram flera kompletterande och lättinstallerade avfallssystem till vår trumkompostering.

Du kan läsa om de fyra användningsområdena nedan, eller ta del av vår PDF här >>>
Trumkomposteringsanläggning, skalbar för gödsel (animaliska biprodukter), slam och annat biologiskt avfall, som är godkänd av Jordbruksverket.
Läs mer
Ånghygieniseringsanläggning, skalbar för hönsgödsel/slam med ånga som är godkänd av Jordbruksverket.
Läs mer
Biogasanläggning, småskalig skalbar & containerbaserad för 2-6 ton/dygn matavfall, industriavfall mm.
Läs mer
Vattenreningsanläggning, småskalig skalbar & containerbaserad för 20-200 m3/dygn lakvatten (gråvatten och från trekammarbrunnar).
Läs mer
QuantorXL är den första kommersiella metoden som är systemgodkänd för att kompostera gödsel.
Läs mer
Vi på ECSAB hjälper er förvandla avloppsslam och rötrest till en värdefull tillgång!
Läs mer
Om man driver en verksamhet som generar mycket bioavfall kan QuantorXL® trumkompostering vara ett lönsamt alternativ.
Läs mer