meny
   
 

ECSAB - European Composting System AB

– ett svenskt företag specialiserat på trumkompostering. Vårt mål är att förvandla avfallet till en lönsam resurs. QuantorXL® är den första kommersiella metoden i Sverige som är godkänd av Jordbruksverket för kompostering av gödsel, enligt EU's förordning för animaliska biprodukter.

 
är en helhetslösning där vi tagit fram flera kompletterande och lättinstallerade avfallssystem till vår trumkompostering:

Trumkomposteringsanläggning, skalbar för gödsel (animaliska biprodukter), slam och annat biologiskt avfall, som är godkänd av Jordbruksverket .
Ånghygieniseringsanläggning, skalbar för hönsgödsel/slam med ånga som är godkänd av Jordbruksverket.
Biogasanläggning, småskalig skalbar & containerbaserad för 2-6 ton/dygn matavfall, industriavfall mm.
Vattenreningsanläggning, småskalig skalbar & containerbaserad för 20-200 m3/dygn lakvatten (gråvatten och från trekammarbrunnar).
  Stallgödsel       Slam       Bioavfall    
   

QuantorXL är den första kommersiella metoden som är systemgodkänd för att kompostera gödsel.
Läs mer >>>

    Vi på ECSAB hjälper er förvandla avloppsslam och rötrest till en värdefull tillgång!
Läs mer >>>
    Om man driver en verksamhet som generar mycket bioavfall kan QuantorXL® trumkompostering vara ett lönsamt alternativ.
Läs mer >>>
Företaget Lönsamhet i avfallet Trumkompostering - Quantor XL Avfallstyper Ånghygienisering - Quantor SX Biogas - Quantor M Vattenrening - Quantor SL Miljö Nyheter Referenser In English Svenska